221 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Akkrum (2)
Balk (1)
Beetsterzwaag (2)
Blije (1)
Boijl (1)
Bolsward (3)
Buitenpost (3)
Burgum (1)
Dearsum (1)
Dedgum (1)
Dokkum (3)
Drachten (16)
Elsloo Fr (1)
Franeker (7)
Garyp (1)
Gorredijk (2)
Grou (5)
Gytsjerk (1)
Harkema (2)
Harlingen (8)
Haulerwijk (1)
Heerenveen (17)
Hemelum (1)
Hurdegaryp (3)
Ijlst (2)
Jistrum (1)
Kollum (8)
Kollumerpomp (1)
Kollumerzwaag (1)
Kootstertille (2)
Langezwaag (1)
Leeuwarden (72)
Lekkum (1)
Lemmer (1)
Makkum Fr (1)
Mantgum (1)
Menaam (2)
Noardburgum (1)
Noordwolde Fr (1)
Oosterwolde Fr (1)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (1)
Oudemirdum (1)
Rotstergaast (1)
Scharnegoutum (1)
Sint Nicolaasga (3)
Sneek (10)
Stavoren (1)
Stiens (1)
Surhuisterveen (7)
Twijzelerheide (2)
Tytsjerk (1)
Tzummarum (2)
Westergeest (2)
West Terschelling (1)
Witmarsum (1)
Wolvega (2)
Workum (1)
Woudsend (1)
Wyns (1)