256 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Akkrum (2)
Balk (3)
Beetsterzwaag (1)
Blije (1)
Boer (1)
Bolsward (4)
Burdaard (1)
Burgum (1)
Delfstrahuizen (2)
Dokkum (10)
Drachten (11)
Elahuizen (1)
Franeker (10)
Gerkesklooster (2)
Gorredijk (2)
Grou (2)
Harkema (1)
Harlingen (7)
Haulerwijk (1)
Heeg (1)
Heerenveen (16)
Hilaard (1)
Hommerts (1)
Hurdegaryp (1)
Ijlst (1)
Kollum (4)
Kootstertille (2)
Langezwaag (1)
Leeuwarden (103)
Lemmer (3)
Makkinga (1)
Makkum Fr (2)
Metslawier (1)
Minnertsga (1)
Nijega (1)
Noardburgum (2)
Oosterwolde Fr (2)
Oosthem (1)
Oranjewoud (1)
Oudebildtzijl (1)
Oudega (gem. Smallingerland) (2)
Rohel (1)
Sint Nicolaasga (3)
Sneek (14)
Stavoren (1)
Surhuisterveen (5)
Twijzelerheide (1)
Tzummarum (4)
Warns (1)
Waskemeer (1)
Wergea (1)
Westergeest (2)
Witmarsum (1)
Wolvega (5)
Wommels (2)
Workum (2)