91 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Beetsterzwaag (1)
Blije (1)
Bolsward (3)
Burdaard (1)
De Veenhoop (1)
Dokkum (2)
Drachten (7)
Franeker (2)
Gerkesklooster (1)
Gorredijk (1)
Grou (5)
Gytsjerk (1)
Hantum (1)
Harkema (1)
Harlingen (3)
Heerenveen (7)
Hindeloopen (1)
Hollum (1)
Kollum (2)
Leeuwarden (27)
Lemmer (3)
Makkum (1)
Nijemirdum (1)
Noordwolde Fr (2)
Sneek (5)
Surhuisterveen (5)
Tzummarum (1)
Wolvega (3)
Woudsend (1)