192 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Allingawier (1)
Appelscha (1)
Bakkeveen (1)
Blije (1)
Boksum (1)
Bolsward (2)
Buitenpost (2)
De Westereen (1)
Dokkum (1)
Drachten (5)
Ferwert (1)
Franeker (4)
Goutum (1)
Grou (5)
Hallum (1)
Harkema (1)
Harlingen (2)
Haule (1)
Heerenveen (10)
Hollum (1)
Hurdegaryp (1)
Kollum (3)
Leeuwarden (116)
Lemmer (2)
Makkum (2)
Mantgum (1)
Nijega (1)
Oentsjerk (1)
Sneek (7)
St. Annaparochie (1)
Surhuisterveen (5)
Wanswert (2)
Westergeest (1)
Witmarsum (2)
Wolvega (4)