241 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (1)
Akkrum (2)
Balk (1)
Beetsterzwaag (3)
Blije (1)
Boijl (1)
Bolsward (4)
Brantgum (1)
Buitenpost (1)
Dearsum (1)
Deinum (1)
Dokkum (6)
Dongjum (1)
Drachten (13)
Dronryp (1)
Franeker (8)
Gorredijk (4)
Grou (6)
Gytsjerk (1)
Harkema (1)
Harlingen (5)
Haule (1)
Haulerwijk (1)
Heerenveen (13)
Holwerd (1)
Hurdegaryp (2)
Ijlst (2)
Joure (1)
Kollum (6)
Kollumerzwaag (1)
Kootstertille (2)
Langezwaag (1)
Leeuwarden (98)
Lemmer (2)
Lippenhuizen (1)
Makkinga (1)
Makkum Fr (2)
Menaam (2)
Oosterwolde Fr (1)
Oudebildtzijl (1)
Oudemirdum (1)
Rottum Fr (1)
Sint Nicolaasga (4)
Sneek (9)
Stavoren (2)
Stiens (3)
Surhuisterveen (5)
Terherne (1)
Twijzelerheide (2)
Tzummarum (2)
Westergeest (2)
West Terschelling (1)
Witmarsum (1)
Wolvega (3)
Workum (1)
Wyns (1)