207 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (1)
Akkrum (2)
Appelscha (1)
Balk (2)
Beetsterzwaag (1)
Blije (1)
Boazum (1)
Boer (1)
Bolsward (3)
Boornzwaag (1)
Brantgum (1)
Buitenpost (1)
Burgum (2)
Delfstrahuizen (2)
Dokkum (2)
Drachten (11)
Ee (1)
Elahuizen (1)
Franeker (7)
Gorredijk (2)
Grou (2)
Harkema (1)
Harlingen (1)
Haulerwijk (1)
Heeg (1)
Heerenveen (10)
Hilaard (1)
Hoornsterzwaag (1)
Ijlst (1)
Jelsum (1)
Joure (2)
Kimswerd (1)
Kollum (3)
Kollumerzwaag (1)
Kootstertille (2)
Leeuwarden (81)
Lemmer (5)
Lippenhuizen (1)
Makkinga (1)
Metslawier (1)
Minnertsga (1)
Nijega (1)
Noardburgum (1)
Oosterwolde Fr (1)
Oosthem (1)
Oranjewoud (1)
Oudebildtzijl (1)
Oudega (gem. Smallingerland) (2)
Rohel (1)
Sint Nicolaasga (3)
Sneek (10)
Stavoren (1)
Surhuisterveen (5)
Terwispel (1)
Tzummarum (3)
Warns (1)
Wergea (3)
Westergeest (1)
Witmarsum (1)
Wolvega (2)
Wommels (2)
Workum (1)
Woudsend (1)