220 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aldtsjerk (1)
Appelscha (1)
Balk (2)
Beetsterzwaag (2)
Blije (1)
Boijl (2)
Bolsward (2)
Brantgum (1)
Broek Fr (1)
Buitenpost (2)
Burgum (3)
De Blesse (1)
Dokkum (2)
Drachten (23)
Drogeham (1)
Echtenerbrug (1)
Franeker (8)
Gorredijk (3)
Goutum (1)
Grou (2)
Gytsjerk (1)
Hallum (1)
Harkema (1)
Harlingen (6)
Haulerwijk (1)
Heerenveen (10)
Hidaard (2)
Kollum (5)
Kollumerzwaag (1)
Koudum (2)
Leeuwarden (82)
Lemmer (2)
Lippenhuizen (1)
Makkum Fr (1)
Menaam (2)
Nijland (1)
Oldeholtpade (1)
Oosterbierum (1)
Oosternijkerk (1)
Oosterwolde Fr (5)
Oudemirdum (1)
Oudwoude (1)
Parrega (1)
Rotsterhaule (1)
Sint Annaparochie (1)
Sint Nicolaasga (6)
Sneek (5)
Surhuisterveen (1)
Tijnje (1)
Twijzelerheide (1)
Tzum (1)
Tzummarum (1)
Westergeest (1)
West Terschelling (1)
Wijnjewoude (2)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (3)
Wolvega (3)
Workum (1)