274 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Akkrum (2)
Aldeboarn (1)
Appelscha (2)
Balk (2)
Bantega (1)
Beetsterzwaag (3)
Blije (1)
Boijl (1)
Bolsward (3)
Buren Fr (1)
Burgum (1)
De Westereen (2)
Deinum (1)
Dokkum (6)
Donkerbroek (1)
Drachten (14)
Echtenerbrug (1)
Franeker (13)
Frieschepalen (1)
Garyp (2)
Gorredijk (3)
Grou (3)
Gytsjerk (1)
Harkema (1)
Harlingen (4)
Heerenveen (11)
Hurdegaryp (1)
Ijlst (1)
Joure (4)
Kollum (6)
Kollumerzwaag (1)
Kootstertille (1)
Leeuwarden (126)
Lippenhuizen (1)
Luinjeberd (1)
Makkum Fr (1)
Menaam (2)
Niawier (1)
Nij Beets (1)
Oosterbierum (1)
Oosternijkerk (1)
Oosterwolde Fr (6)
Oudemirdum (1)
Scharnegoutum (1)
Sint Nicolaasga (4)
Sneek (7)
Surhuisterveen (6)
Ter Idzard (1)
Twijzelerheide (2)
Tzummarum (1)
Warstiens (1)
Wergea (2)
Westergeest (2)
Witmarsum (4)
Wolvega (4)
Workum (1)