226 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (1)
Appelscha (3)
Bakkeveen (2)
Balk (3)
Beetsterzwaag (1)
Berltsum (1)
Blije (1)
Boijl (2)
Bolsward (1)
Bontebok (1)
Brantgum (1)
Buitenpost (1)
Burgum (2)
De Westereen (1)
Dokkum (1)
Donkerbroek (1)
Drachten (24)
Echtenerbrug (1)
Franeker (10)
Frieschepalen (1)
Gorredijk (1)
Grou (2)
Gytsjerk (1)
Harkema (1)
Harlingen (7)
Heerenveen (15)
Hieslum (1)
Ijlst (1)
Joure (2)
Kollum (5)
Kollumerzwaag (1)
Koudum (1)
Leeuwarden (73)
Lemmer (2)
Lippenhuizen (2)
Makkum Fr (2)
Menaam (2)
Metslawier (1)
Oosterbierum (1)
Oosternijkerk (1)
Oosterwolde Fr (4)
Oosthem (1)
Oppenhuizen (1)
Oudemirdum (1)
Parrega (1)
Rotsterhaule (2)
Sint Nicolaasga (5)
Sneek (10)
Stiens (2)
Surhuisterveen (1)
Twijzelerheide (2)
Tzum (1)
Tzummarum (3)
Westergeest (1)
West Terschelling (2)
Wijnjewoude (2)
Witmarsum (3)
Wolvega (2)
Workum (1)