208 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aldtsjerk (1)
Appelscha (1)
Balk (3)
Beetsterzwaag (3)
Blije (1)
Boijl (1)
Bolsward (2)
Brantgum (1)
Buitenpost (2)
Burgum (1)
De Blesse (1)
Dokkum (2)
Donkerbroek (1)
Drachten (17)
Drogeham (1)
Echtenerbrug (1)
Elsloo Fr (1)
Franeker (8)
Gorredijk (3)
Goutum (1)
Grou (4)
Gytsjerk (1)
Harkema (1)
Harlingen (13)
Haule (1)
Heeg (1)
Heerenveen (7)
Hidaard (1)
Hoornsterzwaag (1)
Kollum (6)
Kollumerzwaag (2)
Leeuwarden (74)
Lekkum (1)
Lemmer (1)
Menaam (2)
Noordwolde Fr (1)
Oldeholtpade (1)
Oosterbierum (1)
Oosternijkerk (1)
Oosterwolde Fr (5)
Oudemirdum (1)
Oudwoude (1)
Sint Nicolaasga (5)
Sneek (9)
Stavoren (1)
Stiens (2)
Surhuisterveen (1)
Terherne (1)
Twijzelerheide (1)
Tzummarum (2)
Warns (1)
Westergeest (1)
West Terschelling (1)
Witmarsum (1)
Wolvega (1)
Workum (1)
Zurich (1)