197 te huur staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (1)
Akkrum (2)
Appelscha (1)
Balk (2)
Beetsterzwaag (2)
Berltsum (1)
Blije (1)
Boijl (1)
Bolsward (4)
Brantgum (1)
Burgum (1)
Delfstrahuizen (2)
Dokkum (4)
Drachten (9)
Feanwalden (1)
Franeker (8)
Gorredijk (1)
Grou (3)
Harkema (1)
Harlingen (8)
Haule (1)
Haulerwijk (2)
Heerenveen (10)
Hilaard (1)
Ijlst (1)
Jelsum (2)
Joure (1)
Kollum (5)
Kollumerzwaag (1)
Kootstertille (2)
Leeuwarden (69)
Lemmer (3)
Makkum Fr (2)
Menaam (2)
Metslawier (1)
Noardburgum (1)
Oosterwolde Fr (2)
Oudebildtzijl (1)
Oudemirdum (1)
Sint Annaparochie (1)
Sint Nicolaasga (3)
Sneek (14)
Surhuisterveen (5)
Tzummarum (3)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Warns (1)
Westergeest (1)
Witmarsum (1)
Wolvega (3)
Wommels (2)