1257 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Akkrum (13)
Aldeboarn (3)
Anjum (37)
Appelscha (13)
Arum (1)
Augustinusga (3)
Bakhuizen (7)
Bakkeveen (4)
Balk (13)
Ballum (1)
Beetsterzwaag (5)
Berltsum (5)
Bitgum (1)
Bitgummole (3)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (1)
Blessum (1)
Boelenslaan (4)
Boijl (5)
Bolsward (22)
Bontebok (1)
Boornbergum (2)
Boornzwaag (2)
Britsum (2)
Broeksterwald (3)
Buitenpost (7)
Burdaard (4)
Burgum (15)
Burum (2)
Damwald (5)
De Blesse (3)
De Hoeve (2)
De Knipe (4)
De Veenhoop (2)
De Westereen (6)
De Wilgen (1)
Deinum (1)
Delfstrahuizen (1)
Dokkum (23)
Donkerbroek (2)
Drachten (59)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (1)
Drogeham (2)
Dronryp (5)
Easterlittens (1)
Eastermar (5)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (2)
Ee (4)
Elahuizen (1)
Elsloo Fr (6)
Feanwalden (5)
Ferwert (7)
Follega (1)
Formerum (3)
Franeker (27)
Frieschepalen (4)
Gaast (2)
Garyp (4)
Gauw (1)
Gerkesklooster (1)
Gersloot (1)
Gorredijk (10)
Goutum (2)
Grou (19)
Gytsjerk (3)
Hallum (7)
Harkema (4)
Harlingen (41)
Haskerdijken (3)
Haulerwijk (12)
Heeg (1)
Heerenveen (57)
Hemelum (2)
Herbaijum (1)
Hichtum (2)
Hindeloopen (4)
Hitzum (2)
Hollum (12)
Holwerd (3)
Hommerts (1)
Hoorn Terschelling (1)
Hoornsterzwaag (3)
Houtigehage (1)
Hurdegaryp (9)
Ijlst (5)
It Heidenskip (1)
Jannum (1)
Jirnsum (2)
Jistrum (1)
Joure (15)
Jubbega (8)
Jutrijp (1)
Katlijk (1)
Kollum (10)
Kollumerpomp (4)
Kollumerzwaag (3)
Kootstertille (14)
Koudum (6)
Langelille (3)
Langezwaag (3)
Langweer (2)
Leeuwarden (133)
Lemmer (27)
Lippenhuizen (1)
Lollum (1)
Makkum (20)
Mantgum (4)
Menaam (3)
Metslawier (1)
Midlum (4)
Midsland (14)
Mildam (5)
Minnertsga (4)
Mirns (1)
Molkwerum (2)
Munein (1)
Munnekeburen (1)
Nes (gem. Heerenveen) (4)
Nes (gem. Noardeast Fryslan) (1)
Nes Ameland (3)
Niawier (2)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (2)
Nij Beets (2)
Nijega (1)
Nijeholtpade (1)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (2)
Nijetrijne (1)
Noardburgum (7)
Noordwolde Fr (15)
Oentsjerk (3)
Offingawier (4)
Oldeberkoop (4)
Oldeholtpade (2)
Olterterp (1)
Oosterbierum (2)
Oosterend Texel (1)
Oosternijkerk (1)
Oosterstreek (4)
Oosterwolde Fr (9)
Oosterzee (2)
Oosthem (1)
Opeinde (2)
Oppenhuizen (2)
Oranjewoud (4)
Oudebildtzijl (3)
Oudega (gem. De Fryske Marren) (1)
Oudega (gem. Smallingerland) (2)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (2)
Oudehaske (4)
Oudemirdum (4)
Oudeschoot (1)
Ouwsterhaule (1)
Parrega (1)
Peins (1)
Pingjum (4)
Raard (1)
Rijs (3)
Rinsumageast (2)
Rohel (4)
Rotsterhaule (1)
Scharnegoutum (2)
Scharsterbrug (2)
Schiermonnikoog (3)
Schraard (1)
Sexbierum (5)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (1)
Sint Nicolaasga (6)
Sintjohannesga (1)
Skingen (1)
Sloten (1)
Sneek (59)
Sondel (2)
St. Annaparochie (12)
St. Jacobiparochie (4)
Stavoren (1)
Steggerda (4)
Stiens (4)
Stroobos (1)
Sumar (1)
Surhuisterveen (11)
Surhuizum (3)
Ter Idzard (1)
Terherne (5)
Ternaard (3)
Tijnje (1)
Tjalleberd (1)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (2)
Twijzelerheide (2)
Tytsjerk (3)
Tzum (3)
Tzummarum (11)
Uitwellingerga (3)
Ureterp (4)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (1)
Vrouwenparochie (1)
Warns (3)
Waskemeer (1)
Wergea (5)
Westergeest (3)
Westhem (1)
West Terschelling (10)
Wier (1)
Wijnaldum (1)
Wijnjewoude (6)
Winsum Fr (1)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (3)
Wiuwert (2)
Wjelsryp (1)
Wolvega (19)
Wons (1)
Workum (8)
Woudsend (6)
Wyns (1)
Wytgaard (2)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (2)
Zwagerbosch (2)