Bouwtechnische keuring: wel of niet doen?

Verliefd geworden op een prachtig, oud huis? Een oud huis heeft vaak karakter en geschiedenis en veel mensen houden daarvan. Overweeg wel altijd om eerst een bouwtechnische keuring te laten doen voordat je een bod uitbrengt. Het huis ziet er namelijk misschien van buiten mooi uit, maar geldt dat ook voor de binnenkant? Sommige gebreken zijn gemakkelijk te zien. Anderen zijn op het blote oog niet te zien en kunnen uiteindelijk veel problemen en kosten opleveren. Dit is te voorkomen met een bouwtechnische keuring.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Bij een bouwtechnische keuring gaat een onafhankelijk keuringsbedrijf bekijken of er gebreken zijn aan het huis. Het hele huis wordt van boven tot onder geïnspecteerd. Aan de buitenkant kijkt de bouwkundig ingenieur naar het voegwerk en zowel aan de buiten- als binnenkant kijkt hij naar het schilderwerk. Verder kijkt hij naar trapleuningen, elektriciteit, de badkamer en keuken, enzovoort. Ook de kruipruimte, de fundering, leidingen en het riool worden gecheckt. Na de keuring krijg je een uitgebreid rapport waarin precies staat welke gebreken er gevonden zijn en wat het kost om dat te laten repareren.

Een nieuwer huis op het oog?

Dat oude huizen gebreken kunnen hebben, weten we allemaal. Maar ook bij nieuwere huizen is een bouwtechnische keuring een goed idee. In huizen van acht jaar en ouder kunnen al kleine gebreken ontstaan. Zoals een krimpscheur, of dubbel glas dat lek is. Doet u daar niets aan, dan wordt reparatie alleen maar duurder. Met een bouwtechnische keuring spoor je ze vroeg op. Daardoor kost het minder tijd (en minder geld) om ze te repareren. In het bouwkundig rapport staat ook wat u komende vijf jaar moet herstellen of vervangen. Zo weet u met welke klussen u de komende jaren rekening moet houden.

Een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde

Je kunt op een huis bieden ‘onder voorwaarde van bouwkundige keuring’. Dat betekent dat je de bouwkundige keuring opneemt als ontbindende voorwaarde. Blijken er tijdens de keuring belangrijke gebreken te zijn? En kost het je te veel geld om die gebreken te herstellen? Dan kun je ervoor kiezen om de koop te ‘ontbinden’. Dat betekent dat je van de koop afziet. Je moet dan wel eerst een grens bepalen, bijvoorbeeld € 5.000,-. Komen de herstelkosten boven die grens uit, dan gaat de koop niet door.

Erkende rapporten door NHG

Een bouwtechnische keuring is dus zeker aan te bevelen bij aan- of verkoop van je woning. Zo wordt een bouwkundig rapport bij Fitrex zeer uitgebreid opgezet. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwtechnische rapporten van Fitrex worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s en wordt digitaal aangeleverd. Fitrex levert niet alleen bouwtechnische keuringen, maar kunnen je woning ook taxeren.

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen.

Wat kun je verwachten?

– Inspecteurs in vaste eigen dienst;
– Inspecteurs uit je eigen regio;
– Rapport 1 werkdag na de keuring gereed;
– Digitaal rapport per email werkdag na de keuring;
– Vast tarief van € 359,- all incl. tot 800m³;
– Geen onverwachte toeslagen achteraf;
– De keuringen zijn goed verzekerd.

Waar controleert Fitrex op?

– Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
– Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
– Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
– Vochtmetingen met betrekking tot houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
– Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
– Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
– Staat van puien, kozijnen, ramen en deuren;
– Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
– Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
– Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
– Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
– Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
– Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
– Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeteringskosten.

Inzicht in de staat van je woning

Tijdens de bouwkundige keuring krijg je direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvang je binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft je inzicht in de staat van je woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbest-inventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen zij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie. Wil jij een taxatie of bouwtechnische keuring door Fitrex laten uitvoeren? Klik dan hier.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.