Hardrijders grootste ergernis in woonwijk

ergernis

In woonwijken ergeren mensen zich het meest aan hardrijders, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Op de tweede plek staat hondenpoep. Wij namen de proef op de som op onze Facebookpagina en ook daar was de meerderheid het erover eens dat hardrijders de grootste bron van ergernis zijn in een woonwijk.

Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, antwoordt bijna 30% van de ondervraagden ‘te hard rijden’. Voor 18% krijgt hondenpoep de hoogste prioriteit en 15% wil het liefst dat parkeerproblemen als eerste worden aangepakt.

‘Plattelandsoverlast’

Vooral buiten de stad storen mensen zich aan hardrijders en hondenpoep. ‘Plattelandsoverlast’, noemt het CBS het daarom. In de grote steden vinden mensen het vaak belangrijker dat er gauw iets gedaan wordt aan rommel op straat en parkeerproblemen.

Zo wil bijvoorbeeld in Emmen 34% van de ondervraagden dat de overheid als eerste hardrijders aanpakt, tegenover 12% in Amsterdam. Rommel op straat is bij 27% van de Amsterdammers ergernis nummer 1, terwijl dat in de gemeente Westland maar bij 4% van de geïnterviewden een groot punt is.

Ergeren per leeftijd

Gekeken naar de leeftijden per ergernis, is hondenpoep in de buurt iets waar 65-plussers zich vaak aan storen. Bij mensen tussen de 45 en 65 is te hard rijden een grote bron van irritatie. De ergernis over parkeerproblemen is het grootst bij 25 tot 45 jaar.

Waar we ons volgens het CBS in woonwijken amper aan ergeren, zijn bekladding, dronken mensen, lastigvallen op straat en hinder van horecagelegenheden. Minder dan 1% van de ondervraagden noemt die dingen als zaken die snel moeten worden aangepakt.

Bron: NOS

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.