Helft banken versoepelt acceptatiecriteria voor hypotheken

acceptatiecriteria

In het derde kwartaal van 2017 heeft 48% van de banken de acceptatiecriteria voor woninghypotheken versoepeld. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey. Banken zagen in juli, augustus en september het aantal hypotheekaanvragen stijgen. Die stijging is wel minder dan in het tweede kwartaal.

Helft banken versoepelt acceptatiecriteria voor hypotheken

Banken noemen in het onderzoek de concurrentie van andere banken en niet-banken een belangrijke reden om de acceptatiecriteria te versoepelen. Ook een lagere risicoperceptie heeft meegespeeld. Zo’n 5% van de banken verwacht overigens in het laatste kwartaal van 2017 de criteria voor hypothecaire leningen juist te verscherpen. Het gaat om gewogen percentage waarin het marktaandeel van de banken is meegerekend.

Toegenomen vraag

In het derde kwartaal van 2017 meldt 53% van de banken een toegenomen vraag naar woninghypotheken. Dat komt volgens de instellingen door het gegroeide consumentenvertrouwen, de zonnige vooruitzichten op de woningmarkt en de lage rente. Die 53% betekent overigens wel een daling ten opzichte van het tweede kwartaal. In april, mei en juni noteerde nog 72% van de banken een stijging van het aantal aanvragen.

Die dalende trend ziet DNB al vanaf het begin van 2016 in de cijfers. De verwachting is dat het percentage in het laatste kwartaal van het jaar opnieuw lager ligt. DNB gaat ervan uit dat dan 29% van de banken nog een toegenomen vraag rapporteert.

Lager aanbod

Een mogelijke verklaring hiervoor vormt volgens DNB een lager aanbod in de woningmarkt. Hierdoor worden minder woningtransacties afgesloten en stijgt de vraag naar hypothecaire leningen minder sterk dan in afgelopen periode. Ook zorgt de toenemende rol van niet-bancaire kredietverstrekkers, zoals verzekeraars en beleggingsinstellingen, ervoor dat minder woninghypotheken via banken hoeven te lopen.

Bron: AM

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.