Hoge boetes op hypotheekaflossing verboden

Goed nieuws voor huiseigenaren: nieuwe Europese regels zouden het voor banken niet meer mogelijk maken om hoge boetes op te leggen als mensen grotere bedragen vervroegd willen aflossen op nieuwe hypotheekleningen. Hoge boetes op een hypotheekaflossing behoren daarmee tot de verleden tijd.

Banken hanteren in hypotheekcontracten nu standaard clausules waarin in is vastgelegd dat jaarlijks maximaal 10 tot 20 procent van de hypotheeklening boetevrij mag worden afgelost. Die beperking zou niet meer toelaatbaar zijn voor nieuwe hypotheken onder de nieuwe regels die afgelopen maand zijn ingegaan.

Goed functionerende Europese hypotheekmarkt

De Mortgage Credit Directive (MCD), zoals de nieuwe richtlijn officieel heet, werd in 2014 al aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de richtlijn is een goed functionerende Europese hypotheekmarkt met meer onderlinge concurrentie en een gelijkwaardige bescherming van consumenten. Eigenlijk moesten de nieuwe regels op 21 maart in Nederland van kracht worden, maar dat werd uiteindelijk 14 juli. Nu, een maand later, beginnen de nieuwe regels meer bekendheid te krijgen.

Meer inzicht over kosten hypotheekaflossing

Hypotheken zijn al lastig te doorgronden, laat staan alle regels die er omheen worden bedacht. De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil vooral meer inzicht in de rekenmethodes van banken bij kosten voor het oversluiten of het vervroegd aflossen van een hypotheek. Volgens de VEH is het onduidelijk hoe banken de hoogte van hun aflosboetes berekenen.

Banken mogen nog altijd kosten zoals het mislopen van rente in rekening brengen, maar mogen daar geen winstopslag meer aan toevoegen. Volgens VEH verandert er door de regels in Nederland in principe weinig, omdat de Nederlandse hypotheekmarkt consumenten al meer bescherming biedt dan elders in Europa. Dit wordt ook door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschreven.

Banken moeten transparanter worden

Banken moeten volgens de VEH echter wel veel transparanter worden over hun rekenmethodes en moeten die ook beter op elkaar afstemmen. Onder de nieuwe Europese regels moeten geldverstrekkers meer duidelijkheid geven over hun kosten via een standaard informatieblad. De kosten worden zo beter vergelijkbaar voor consumenten. Ook moeten kredietverstrekkers zich meer gaan inspannen om een oplossing te vinden voor huiseigenaren met betalingsproblemen.

Eind augustus gaat de vereniging in overleg met toezichthouder AFM over de rekenmethodes.

Bron: Z24/ANP

1 reactie

  • Mirta Haan says:

    Ik vind het allemaal wel meevallen. Ik mocht vroeger 20% van de hoofdsom boetevrij per jaar aflossen dwz als ik een grote som geld geerfd zou hebben, zou de hypotheek in 5 jaar boetevrij afgelosd zijn. Ons rentepercentage lag sowieso al veel hoger.
    Ik zou tegen de huidige mensen met een hypotheek willen zeggen: de rente is laag DUS kan je NU alvast sparen om elk jaar een bedrag af te lossen. Als de rente dan omhoog gaat, heb je geen probleem want dan betaal je rente over een lager bedrag…. en dan een beetje minder naar festivals, buiten de deur eten, vakanties, dure auto’s etc. Ik had geen auto, heb 15 jaar geen vakantie gehad, naaide mijn eigen kleding…. en nu word ik dus geschakeld onder “rijke” ouderen en wordt spaargeld gestolen.
    Jonge mensen/klagers…. gewoon een beetje minder luxe leven. Banken zijn geen liefdadigheidsorganisaties… en wees niet zo lui > lees wat er staat…
    En dat slachtoffergedrag…. alle schuld ligt bij DE banken…. flauwekul.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.