Meer huizen verkocht zonder ontbindende voorwaarden

ontbindende voorwaarden

Het aantal woningverkopen zonder ontbindende voorwaarden is een stuk hoger dan gedacht. 23% van de huizenkopers neemt dit niet op in het voorlopige koopcontract. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken onder ruim 5000 Nederlanders die na 1 januari 2012 een woning kochten.

Wie deze ontbindende voorwaarden achterwege laat, moet wellicht een boete (10% van de koopsom) betalen als de hypotheek niet rond komt of moet bijvoorbeeld de koop van een huis met verborgen gebreken toch door laten gaan.

Meerderheid kiest voor ontbindende voorwaarden

Dit betekent wel dat een meerderheid van de huizenkopers wel ontbindende voorwaarden opneemt. Zo zegt 63% een voorlopig contract te hebben getekend met een financieringsvoorbehoud, 20% had een voorbehoud van bouwkundige keuring, terwijl 11% een voorbehoud verkoop eigen woning had. 8% weet niet of er ontbindende voorwaarden waren opgenomen.

Bedenktermijn

5% van de koopovereenkomsten wordt daadwerkelijk ontbonden. In 70% van de gevallen gebeurt dit door gebruik te maken van de wettelijke bedenktermijn van drie dagen of van een ontbindende voorwaarde. Bij ruim 20% is geen gebruik gemaakt van ontbindende voorwaarden en is het contract ontbonden buiten het bedenktermijn.

Het ministerie gaat nu onderzoeken of de contracten ontbonden zijn op basis van wederzijds goedkeuren of omdat één van de partijen de contractbepalingen niet kon nakomen en hoe vaak dit tot een boete heeft geleid. Een contract zonder ontbindende voorwaarden hoeft niet altijd risico’s met zich te brengen. Bijvoorbeeld als kopers hun woning financieren met eigen vermogen. Bij een nieuwbouwwoning is een voorbehoud van bouwkundige keuring ook niet altijd nodig.

Bron: De Telegraaf

1 reactie

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.