Sociale huur mag 2,8% stijgen

De huren van sociale huurwoningen mogen volgend jaar met 2,8% stijgen. De huren van huishoudens met hogere inkomens mogen maximaal 4,3% omhoog.

De percentages zijn gebaseerd op een inflatie van 0,3%. Anders dan voorheen geldt in 2017 één inkomensgrens voor het bepalen van de verschillende percentages aan maximale huurverhogingen. Het percentage van 2,8% geldt voor inkomens tot €40,349, daarboven mag de huur met 4,3% omhoog. Daarmee wil Blok de doorstroming van hogere inkomensgroepen naar een vrije sector huurwoning of koopwoning blijven stimuleren.

Verschillende inkomensgrenzen

Voor 2016 golden nog verschillende inkomensgrenzen. Zo mochten de huren van inkomens tot €34.678 met 2,1% omhoog. Huishoudens met een inkomen tussen de €34.678 en de €44.360 konden een huurverhoging van 2,6% krijgen. Wie meer dan €44.360 verdiende, kon de huur zien stijgen met 4,6%.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.