Wat is het huurrecht precies?

huurrecht

Ga je een woning huren? Dan krijg je te maken met het huurrecht. Dit is niet één specifieke wet, maar een verzameling van wetten en regels over alles wat er bij de huur van woonruimte komt kijken. Wij leggen je uit hoe het zit.

Het huurrecht vind je in het zevende Burgerlijk Wetboek (BW). Vanaf artikel 7: 201 BW kun je precies lezen welke rechten en plichten je hebt. Het huurrecht is dus niet alleen welke rechten je als huurder hebt, maar ook aan welke verplichtingen je dient te voldoen. In ieder geval zal je het huurrecht nodig hebben wanneer je in conflict met de verhuurder raakt.

Zo is er bijvoorbeeld een artikel dat gaat over welke woonservicekosten er worden afgesproken, over de huurprijzen en andere zaken. Net als vrijwel alle artikelen in het Burgerlijk Wetboek is het lastig om dit als leek te begrijpen. Je hebt meestal een jurist nodig als je je op één van de artikelen uit het huurrecht wilt beroepen.

Zo werkt het huurrecht

Het huurrecht omvat alles wat te maken heeft met het huren van een woning. Als je in een conflict met de verhuurder raakt, is het huurrecht cruciaal. De meeste huurders die in een conflict raken, maken gebruik van hun rechtsbijstandsverzekering. Bij deze verzekering zijn juristen betrokken die zich kunnen beroepen op het huurrecht van de huurder.

Er zijn een flink aantal zaken die het huurrecht omvatten. Denk bijvoorbeeld aan het Besluit Servicekosten. Daarin is vastgelegd welke woonservicekosten er mogen worden afgesproken. Binnen het huurrecht is er ook een besluit dat de onderhoudsverdeling tussen huurder en verhuurder regelt. Zo kan er geen gesteggel ontstaan over wie welk onderhoud moet betalen.

Huurprijzen en woonruimte

Een andere passage van het huurrecht gaat bijvoorbeeld over de huurprijzen. De huurprijzen zijn geregeld in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en het Besluit huurprijzen woonruimte. Daarbij horen weer allerlei uitvoeringsregelingen. Denk bijvoorbeeld aan de waardering van de woning, maar ook het puntenstelsel om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde woonruimte in het geval van een sociale huurwoning. Lang niet alle gemeenten en woningcorporaties werken met dit systeem. Tegenwoordig wordt er vaker passend toegewezen aan de hand van hoe lang een woningzoekende is ingeschreven.

De woonruimte moet weer correct verdeeld zijn. Deze regels zijn te vinden in de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit. De meeste huurders in Nederland hebben recht op huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen en de huurprijs van de woning. Hoe dit precies wordt vastgesteld, wordt in de Wet op huurtoeslag geregeld. Daarin staan de bepalingen die van belang zijn voor het vaststellen van een financiële bijdrage van het Rijk.

En hoe zit dat met sociale huur?

In de clinch liggen met de verhuurder is niet iets wat alleen gebeurt in de particuliere vrije huursector. Ook in de sociale huursector kunnen huurder en verhuurder een geschil hebben. Bijvoorbeeld omdat er schade aan de woning is, zoals schimmel aan de muur. De verhuurder (meestal de woningbouw) moet dit dan oplossen. Er is daarom toezicht op woningcorporaties. Het is immers niet de bedoeling dat de huurders in een onveilig of ongezonde woning wonen. Deze regels zijn ook weer opgenomen in het huurrecht. Zo is sinds 1 juli 2015 een herziene Woningwet opgesteld. In deze wet staat precies hoe de sociale huursector wettelijk gezien moet werken.

1 reactie

  • Mevr. Schaars says:

    Bedankt voor deze verhelderende informatie. Ik wist niet wat er allemaal in het huurrecht stond en dat je als huurder recht had op deze zaken.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.