Welke plichten heb je als huurder?

plichten

Ga je een huis huren? Voordat je het contract ondertekent moet je natuurlijk wel weten welke plichten je hebt. En dat zijn er toch meer dan je denkt, van een aantal ben je je niet eens bewust. Wij zetten ze nog eens voor je op een rij.

Betaling van de huurprijs

De bekendste en belangrijkste plicht het betalen van je huur. Wanneer je je huur niet op tijd betaalt, kan de verhuurder incassomaatregelen treffen om de huur alsnog bij je te innen. De incassokosten en de wettelijke rente worden dan bovenop de verschuldigde huur bij jou in rekening gebracht. Dat kan dus best oplopen!

Een goede huurder zijn

Je bent als huurder verplicht om netjes met het huis om te gaan en geen geluidsoverlast te bezorgen. Dat verwacht je natuurlijk ook van je buren. Als er noodzakelijke reparaties verricht moeten worden, moet je de verhuurder of monteur toegang tot je woning verschaffen.

Als je je woning betrekt, wil je het natuurlijk helemaal je eigen plekje maken. Een leuk kleurtje op de muur en leuke lijstjes ophangen… Houd er alleen wel rekening mee dat wanneer je het contract opzegt, de woning weer in oude staat moet worden opgeleverd. Dan wil je je natuurlijk liever met je nieuwe woning bezig houden in plaats van nog heel veel werk besteden aan je huidige woning. Zeker als je er niet voor lange tijd wil blijven wonen, is het verstandig om er niet te veel aan te veranderen.

Huurverhoging

De verhuurder mag één keer per twaalf maanden de huur verhogen. Je moet hier (helaas) mee akkoord gaan, tenzij de huurder een te hoge huurprijs vraagt. Er zit namelijk een maximum per jaar aan dit percentage, namelijk 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van je inkomen en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Wanneer je een woning in de vrije sector woont geldt er géén maximale huurverhoging.

Opzegging van de huur

Wanneer je het contract wil opzeggen, moet je dat doen binnen het opzegtermijn dat je vooraf hebt afgesproken. Het opzegtermijn is minimaal 1 en maximaal 3 maanden van tevoren. De huur moet schriftelijk en per aangetekende brief opgezegd worden. Wanneer de huur voor een vaste periode is aangegaan, kan de huur pas beëindigd worden als de periode verstreken is.

Medehuurders

Alle verplichtingen die zijn vastgesteld uit het huurcontract gelden ook voor eventuele medehuurders van de woning. Een echtgenoot of een geregistreerd partner van de huurder is automatisch een medehuurder van de woning. Voor een logé of een onderhuurder is het niet mogelijk om medehuurder te worden.

Huurwaarborg betalen

De huurborg is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak opgenomen in het huurcontract. Wanneer een huurder niet aan haar of zijn verplichtingen voldoet, is de huurwaarborg een bescherming voor de verhuurder. Zodra er aan het einde van de huurovereenkomst schade wordt vastgesteld aan de woning, kan de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg afhalen.

Meldingsplicht gebreken

Gaat er iets stuk in je woning? Dan heb je de plicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. De verhuurder kan de schade dan namelijk nog beperken. Mocht je dit te laat aangeven, kan de verhuurder je hiervoor aansprakelijk stellen.

1 reactie

  • Rinia says:

    Mensen die hun huis verhuren hebben heel veel plichten, waar ze soms niet eens van op de hoogte zijn. Gelukkig las ik dit artikel voor ik mijn huis heb verhuurd.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.