Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord: sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Natuurlijk hebben wij ook voor deze nieuwe wetgeving altijd ons best gedaan transparant te zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voor jou als gebruiker van JAAP.NL verandert er dan ook eigenlijk niets. Wel verduidelijken we hier nog even wat we met jouw data doen en waarom.

Omdat JAAP.NL onderdeel is van Mediahuis, kun je ook nog iets meer informatie nalezen in het aangepaste Privacystatement en in de aangepaste Algemene Voorwaarden. Daarnaast krijg je als gebruiker een aantal extra rechten ten aanzien van je gegevens.

Jouw rechten

Als gebruiker krijg je onder de AVG wet een aantal extra rechten ten aanzien van je persoonsgegevens welke JAAP.NL van je verwerkt. Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen:

 • Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door JAAP.NL zijn verwerkt;
 • Je kunt deze gegevens laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn;
 • In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
 • Je kunt de gegevens die JAAP.NL met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met JAAP.NL geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

  Heb je nog vragen of klachten?

  Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit melden via info@jaap.nl. Ook kun je jouw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Om van je rechten gebruik te kunnen maken kun je inloggen op je profielpagina. Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@jaap.nl.