Jouw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Omdat wij privacy erg belangrijk vinden en graag transparant zijn tegenover onze gebruikers, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Meer informatie hierover vind je hier. Hieronder lees je welke rechten je hebt.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die TMG van je verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door TMG zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens jouw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die TMG met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van jouw overeenkomst met TMG geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via de hiervoor genoemde contactinformatie. Ook kun je jouw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je hier.